Faaliyet Alanlarımız

İNŞAAT GRUBU

Asel kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de nitelikli bir çok yapım işini verilen taahhütler doğrultusunda kalite prensiplerini gözönünde bulundurmak şartıyla başarıyla tamamlamış olup,tasviye etmiş veya edilen hiç bir işi bulunmamaktadır.

Altyapı ve Ulaşım İnşaatları

 • Pist, Apron,Taksirut İnşaatları
 • Bağlantı Yolları İnşaatları
 • Çevre Güvenlik Yolları İnşaatları
 • Karayolları İnşaatları
 • Köprü,Viyadük,Kavşak inşaatları
 • Gölet Derivasyon İnşaatları

Üstyapı İnşaatları

 • Hava Limanı Terminal Binaları
 • Toplu Konut İnşaatları
 • Villa inşaatları
 • İşyeri /Ofis Merkezleri
 • Üniversiteler
 • Banka binaları
 • İdari binalar
 • Hastaneler
 • Okul ve Yurt binaları
 • Yangın Binaları
 • Otel ve tatil köyü

Yardımcı Bina İnşaatları

 • Hava Limanı Yardımcı Binaları
 • Akaryakıt Tesisleri

Endüstriyel İnşaatlar

 • Atık su arıtma tesisi inşaatları
 • Fabrika inşaatları
ENERJİ GRUBU

Asel kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de nitelikli bir çok yapım işini verilen taahhütler doğrultusunda kalite prensiplerini gözönünde bulundurmak şartıyla başarıyla tamamlamış olup,tasviye etmiş veya edilen hiç bir işi bulunmamaktadır.

 • Hava Limanları Pat Sahaları (Pist-Apron-Taksirut) özel aydınlatma sistemleri,
 • Güç merkezi binaları ve iç donanımları
 • Scada Sistemleri
 • Uzak Kumanda İşleri
 • Hava Trafik Yardımcı Sistemleri (VOR,DME,NDB,ILS)
 • Çevre Tel Örgü Güvenlik Aydınlatma Sistemleri
 • Dıesel Generatör Grupları
 • Haberleşme ve Bilgi İşlem Şebekeleri
 • Kesintisiz Güç Kaynakları
 • Oto Yol Aydınlatma ve Enerji Temini
 • Oto Yol S.O.S sistemleri
 • Enerji Nakil Hatları Ve AG Hat Tesisi
 • Yeraltı kablo Tesisi
 • Gerilim Dönüşümü
 • Trafo Merkezi ve binaları
 • Elektrik Dağıtım Şebekeleri
 • Yüksek Gerilim Şalt Tesisleri
HİZMET GRUBU

Asel kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de nitelikli bir çok yapım işini verilen taahhütler doğrultusunda kalite prensiplerini gözönünde bulundurmak şartıyla başarıyla tamamlamış olup,tasviye etmiş veya edilen hiç bir işi bulunmamaktadır.

Hava limanları teknik işletim destek hizmet işlerinin kapsamı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı Havalimanlarında, belirlenen sayıda mühendis, teknik eleman ve danışma görevlileri ile Havalimanı içersindeki üst-alt yapı sistemlerinin ( Genel Elektrik Sistemleri, Zayıf Akım ve Uzaktan Kumanda Sistemleri, Özel Aydınlatma Sistemleri, Orta Gerilim Sistemleri ile bunlara bağlı SCADA Sistemleri, Elektrojen Grupları, Kesintisiz Güç Kaynakları, 400 Hz Sistemleri, Otopark,Apron ve Çevre Aydınlatma Sistemleri, Bagaj Taşıma Sistemleri, Yolcu Köprüleri, Yürüyen Merdiven ve Bantlar, Asansörler, Otomatik Kayar Kapılar, Isıtma Sistemleri, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri ) Makine ve mekanik sistemlerin teknik işletimi, faal halde tutulması, kontrolü, bakımı, onarımı ve teknik yeterlilikleri kapsamında arızaların giderilmesi hususlarında teknik destek ile danışma hizmetlerinin tamamını kapsamaktadır.

Arıza onarım ve bakım hizmet işlerinin kapsamı
İlgili İDARE’ye bağlı işletmelerin görev bölgesi içerisindeki İdarenin sorumluluğunda bulunan AG ve YG (OG) elektrik dağıtım tesislerinin arıza onarımı, periyodik bakımı, montajı, demontajı, güzergah değişikliği, karakteristiğinin değiştirilmesi, şebekelerin ıslahı amacıyla kapasite arttırımlarının yapılması işleri ile bu işlerle ilgili montaj, demontaj ve demontajdan montaj işlerinin yapılmasına yönelik hükümlerin tamamını kapsamaktadır.

Veri Toplama Hizmet İşlerinin Kapsamı
Arazi şartlarında yürütülen sismik, gravite ve jeoloji saha çalışmalarında; Türkiye’nin her bölgesinde sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama amaçlı olarak; Sondaj öncesi Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri için her türlü Veri toplama amaçlı Hat Kontrolörlüğü, Sondaj makinesi, Titreşim üreten makine ve ekipmanlar ile Topoğrafya ve Refraction hizmetlerinin temin edilmesi işleridir.

Sondaj, Workover, Log ve Wireline, Çimentolama Hizmet işlerinin Kapsamı
Petrol, gaz,jeotermal ve benzeri sahalarda İDARE tarafından talep edilecek zaman ve mekanlarda, İDARE’ce yürütülen “Sondaj” “Workover” “Log” ve “Wireline” “Çimentolama” ve benzeri servis hizmetlerinin ve talap edilecek tüm operasyonların ve teknik elemanın (Kule Mühendisi,Başsondör,Sondör,Derikmen, Sondaj işçisi,Başmakinist,Makinist,Makinist yardımcısı,Baş Elektrikçi,Elektrikçi, Elektrikçi yardımcısı,Çamur Baş Teknisyeni,Çamur Teknisyeni,Baş kaynakçı,Kaynakçı,Log baş teknisyeni,Çimento baş teknisyeni,Hassas aletler başteknisyeni,Ağır nakliyat operatörü) İDARE tarafından temin edilecek malzeme ve makinalar ile haftada 7 gün 24 saat çalışarak yapılması işleridir.

Tüm Hakları ASEL1 İnşaat Enerji A.Ş. adına Saklıdır. Herhangi bir içerik asla kullanılamaz. | 2020

Website dönüşüm optimizasyonu Popupsmart tarafından yapılmıştır.